Vi skal have dispensation fra byggefelt

Vi skal have dispensation fra byggefelt

Mandag d. 06. november 2017

Vi havde set, at der var byggefelt på vores byggegrund, men var blevet oplyst af sælger, at det var en fejl, så vi kunne placere huset som vi ville. Herning Kommune var dog af en holdning, og fastholdt at vi skulle overholde byggefeltet. Vi søgte derfor om dispensation for at afvige fra byggefeltet.

Mens vi holdte møder med byggefirmaer, tænkte vi det ville være god idé lige, at få bekræftet af Herning kommune at de byggefelter, der er tegnet ind i lokalplanen, var en fejl som grundsælger havde oplyst at det var.

Et opkald til Herning kommune gav dårligt nyt. Byggefeltet skulle overholdes. Det ville betyde, at huset skulle vende på tværs på grunden, således vi ikke fuldt kunne udnytte udsigten mod sydvest.

Vi talte igen med grundsælger, som beklagede meget, og tog kontakt til Herning kommune, men igen stod Herning kommune fast. Byggefeltet skulle sikre spændende arkitektur, samt at der også var sikret udsigt til de bagvedliggende grunde.

Skulle vi have placeret huset indenfor byggefeltet, ville have været lidt ærgeligt, men det havde ikke haft nogen betydning for vores valg af grunden, og vi er også helt sikre på, at grundsælger ikke har været i ond tro, og har også været meget behjælpelig i processen.

Vi tog derfor igen kontakt til Herning kommune, og forklarede hvorfor vi ikke kunne se hvorfor byggefeltet på vores grund var på tværs, når det på andre grunde i området fyldte hele grundens bredde, samt da vores grund har det højeste punkt i området, så vil de bagvedliggende grunde alligevel ikke kunne se henover toppen på vores grund.

Herning kommune kunne sagtens se, at dette var gode argumenter, og bad os derfor om at søge om dispensation for afvigelse fra byggefeltet, hvilket vi fik vi gjort. Der gik dog lidt tid både til næste udvalgsmøde var planlagt og så kom der lige et lokalvalg også, men endelig fik vi endelig dispensationen, og kan nu placere huset som vi ønsker, hvilket også kommer evt. fremtidige naboer til gode, som også kan få dispensation.